miercuri, 11 iulie 2012

Martori la sărbătoarea românilor din Balcani # În Serbia, la Goluvac, cu fratele Lucian Marina şi cele mai frumoase românce şi sîrboaice din lume

Destinul nu poartă ceas,Destinul nu poartă ceas, nu str­i­gă prin lume, nu trece pe cu­loarea roşie a semaforului, destinul doar împlineşte. Îmi face plăcere să vă prezint un om în inima căruia bat două inimi, ba trei, ba nouă, ba o mie. Lucian Marina: păstrător de suflet mare de român, păstrător de inimă sîrbească, păstrător de libertate şi de pace, un om care lo­cuieşte în limba română a bunului simţ. De vineri acum porneşte prin lume un descîntec de patrie, îm­plinind trei evenimente, la care vom participa şi noi.

E vorba de mani­fes­tări de rang internaţional, de jazz, de folclor, de frumuseţe, în sen­sul că împreună cu musafiri din multe ţări vom găsi să punem la loc de cinste cele mai frumoase românce. Sînt sigur că printre ele voi afla şi fete ale căror rădăcini sînt de prin judeţul nostru. E cea mai mare sărbătoare a românilor din Balcani. Ne reîntîlnim cu Firu­lo­vici, neîntrecut în vocea lui pe planetă cu orchestra lui cu tot. Cu Rutsanu Wagner, expoziţii de fo­to­grafie, concursuri de interpre­ta­re tradiţională, Miss Românca, Miss Serbia, poate cele mai aşteptate momente, colocvii de istorie şi cul­tură, cea mai gustoasă coleşă mă­­măligă şi o multitudine de alte ma­nifestări ce se vor desfăşura pe parcursul a cîteva zile, adică între 13 şi 15 iulie. Oricum, sînt convins că Lucian Marina, preşedintele Societăţii de Limba Română din Novi Sad, a pregătit ca la carte eve­nimentele alături de prietenii săi, despre care vom aminti în zi­lele ce urmează.