luni, 30 iulie 2012

Găini de gostat!

Pe ăla, pe Dan Şova l-aş lăsa un pic prin curtea partidului să-l calce cur­ca­nul. Cred că are de­ja tîrtiţa franjuri, aşa cum o au şi celelalte găini de gostat, în frun­te cu moţata Ponta, cu Anto­neas­­ca Crineasca, duda de Gî­dea şi ce­le­lalte puicuţe din gră­dina antenuţelor, găina aia bă­trînă de Andrei Marga şi alte cî­te­va mii de înari­pate cărora le-au cam să­rit fulgii.

Ce nu au în­ţeles a­ces­­te paraşute şi cele cîteva mi­lioane de derbedei este că nu Tra­ian Băsescu este impor­tant, ci faptul că justiţia a în­ceput să-şi facă treaba, că nemer­nicii au în­ceput să-şi adune con­tabilii la uşă pentru a mai salva, pen­tru a mai în­drep­ta cîte ceva din di­rec­ţia evazioniştilor de toate ca­­te­go­­riile. Şmecheraşii care nu au muncit deloc în viaţa lor, care nu au trecut de 25 de ani, cărora ni­meni nu le-a spus nici măcar a­­casă că întîi de toate e bine să mergi la lucru, că, slavă Dom­nu­lui, e de muncă în ţara asta, că, dacă mergi la şcoală, mergi să înveţi, că, altfel, iar pun ca­me­rele de luat vederi şi desco­pe­rim din nou reală Românie, în care 70 la sută co­piază, că ăia ca­­re te angajează pot fi şi co­recţi, că o găină cum e Mazăre de la Constanţa nu poate cum­păra tot, că altă găină cum este Mi­­hai Voicu nu poate conti­nua min­ţind cot la cot cu nişte inşi că­­rora adevărul le-a fost în­tot­dea­u­na duşman de clasă. O lec­ţie istorică ,care nu cred că va fi în­suşită. O lecţie care va pune cu botul pe labe miile de doctori în economie, absolvenţi de ASE ca­re habar nu au unde au stu­diat, fiindcă exame­nele se dă­deau, nu-i aşa, nea Cris­ti, pe te­ra­să pe la Bujor! Şi cum să nu u­răşti, domnule, nişte oameni ca­­re au curajul să aprindă lu­mi­na prin tîrgul patriei, arătînd în sfîr­şit a­devărata Românie! Punct şi de la capăt! Am auzit găinile de gos­­tat susţinînd o mare bazaco­nie, şi anume că ungurii, că Or­ban sînt de vină că găinile u­seliste au fost ciuruite. Păi, pui­cu­ţelor, a cui să fie vina că mi­li­oa­ne de oameni sînt în total dez­­­­acord cu politica voas­tră min­­­cinoasă? Ce vină are Iştvan Baci că tu Ponta sau Bombonel nu aţi reuşit în atîta vreme să a­duceţi aproape... OAMENI! Pui pui... pui! Şi încă altceva: ma­ghia­­rii au fost mai români decît româ­nii! Mi se pare cel puţin o nesimţire să spui că nu au e­xis­tat probleme, cînd la poliţie s-au înregistrat peste 3 sute de e­ve­ni­mente, din ca­re peste 50 au mers mai depar­te cu dosar pe­nal. Oameni cu han­dicap care nu au votat, dar care au sem­nă­turi că au votat etc. Un mi­nistru de Interne dedicat pupatului în cur. Halal! În ce ţară trăim? In­traţi pe Internet şi citiţi cu cîtă ură cotcodăcesc găinile lui Voi­cu­les­cu, Mircea Badea şi Ciu­ta­cu des­pre recent medaliata ju­doka, Alina Dumitru. http://www.adevarul.ro/ sport/antifotbal/TARA-TRAIM-Romaniei-JO-Dumitru_0_ 746325427.html# Asta e Româ­nia şi, aşa cum am mai spus, ro­­mânii au mai multe Românii şi de aceea niciodată una singură!