sâmbătă, 2 februarie 2013

despre distanța mea de om rotitor


poezie [ ]


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
de [florian stoian- silisteanu ]
2013-02-02  |     | 


a venit la mine o pasăre și mi-a spus să
merg după ea

- cum de vorbești pasăre în distanța
aceasta a omului cum de pricepi ?
- nu vorbesc ci numai adun din semințele
Domnului și le potrivesc rotitoare din loc în
loc ca să se poată număra oamenii- a răspuns
pasărea în timp ce mergeam după ea ea
păsărea care zbura înaintea mea la doi pași

- auzi pasăre spune-mi te rog de unde vii
de unde mă cunoști și cum de ai știut că sunt
viu?
- de unde vin eu ai plecat tu iar de
cunoscut te-am cunoscut când erai mort -
spuse din nou pasărea dând din aripi fără să
se audă

- măi pasăre dintre toate distanțele de pe la
noi cea mai frumoasă este lumina iar dintre
toate dealurile de pe aici cel mai lin este un
măr când înflorește și dintre toate absențele
pământului cea mai dureroasă este femeia
(dar pasărea tăcea de parcă muțenia
lumii se agățase de pliscul ei. tăcea și zbura
mai departe

- pasăre de ești cum spui de la Domnul
spune-mi ce este iubirea în ce se măsoară
timpul acolo ce se cumpără și ce se vinde ce
se înalță și cum se ridică...
- nu există timp ci numai oglinda unei
vedenii nimic nu se cumpără nimic de vândut
iar de înălțat niciodată ce a mai fost ridicat.
Vrei să știi ce este iubirea? mă întrebă
pasărea oprind din zbor vrei să știi ce este
iubirea strigă pasărea înfoind tu tu vrei să știi
ce este iubirea începu să țipe ea pasărea tu tu
vrei tu să știi ce este iubirea urla pasărea cât
putea tuuuuuuuu tu vrei să știi ce este
iubirea… tu…. care ești… aripa mea?