joi, 6 septembrie 2012

Jurnal de bord interstelar din praştia zilei de mîine (I)


Huidumele au atacat acum două zile în Timi­şoa­ra. Un român dă peste o român­că pe linia de tre­cere. Taxistul se dă jos să vadă dacă fata e ok. Vine hui­du­ma cu ceafa, cît ochelarii lui Ponta, şi-i arde o palmă. Alt român e luat în bot de tren.

Îi vin neamurile şi în loc să-l ajute să-i oprească hemoragia la pros­tie, ăia se apucă să-l filmeze ca să pună pe youtube. Sportivii de la Dinamo trag la muncă şi la aur, iar după ce fac ei asta aş­teap­tă bănuţii. Nimeni nimic. Pon­tică le promite şi cum le-a promis, aşa a rămas. Nu am nimic per­so­nal cu nenea Pointa. Acum în ur­mă cu 2 sau 3 ani a venit Pontici prin Piteşti. Acolo la Brânco­vea­nu. Lume multă.

Îl întreb ceva pe dom’ Ponta şi pentru prima dată în viaţă aud un politician spunînd nu ştiu, lăsaţi-mă să mă intere­sez. Am urlat ca în gură de şarpe că vreau să mă înscriu în PSD. Cît pe-aci. Nu m-am înscris. Mă înscriu la Băsescu şi cîţiva oame­ni care vor să con­tu­reze o Româ­nie modernă. L-am sunat pe Mir­cea Andrei şi i-am spus. Mi-a răs­puns că sînt ne­bun, că tocmai acum, cînd parti­dul e în opoziţie. Da, domnule toc­mai acum, că aşa se trece la pu­tere construind alături, nu venind cînd sînt sacii în căruţă. Trec de la una la alta şi aterizez la Giulio Arma­naschi fratele meu vienez, la care merg uneori, invitat sau nu, la masă la un pahar de vin bun şi pe deasupra Ita­lian. Îmi povestea fru­mos despre Vasile Ale­xandri a cărui mamă pro­vine dintr-o fru­moa­să fa­milie italiană, el fiind, după cum ştiţi, cel care des­chide drumul diplomaţiei române, mer­gînd în Italia la Ta­vur, primul mi­nistru de atunci urmînd să se în­tîlnească imediat cu Napoleon al treilea al Franţei, ajungînd mai apoi în Marea Bri­tanie la regele Richard. Acesta este, ne spune domnul Arma­naschi, primul di­plo­­mat adevărat şi iată că anul acesta se împli­nesc 150 de ani. Printre întîmplă­rile de viaţă de ieri punem în ra­mă şi pe omul Jo­hn Brănescu înjurat de unii, a­preciat de alţii, ca şi cînd mis­ter John ăsta e un fel de mi­nis­tru de externe. John Brănescu poate fi un foarte bun ministru de externe fiindcă, dacă nu vă su­pă­raţi, şi el a fost un fel de Vasile A­lexandri prin 1990 cînd eram în greva foa­mei, prima de acest fel de pe la noi, a venit atunci Euro­pa Liberă, BBC, Petre Mihai Bă­canu (cău­taţi prin presa vremii) grevă pusă la drum fiindcă unii îşi doreau încă multă cenzură şi minciună. Atunci m-am întîlnit cu Gabrie Grigore, azi Jur­nal de Argeş, un tip de frate la care ţin frate, care între timp şi-a mai schimbat un pic opţiunile, dovadă că nu mai vorbeşte cu mine, fiindcă spune el că aş fi scris rău de el. Nici po­me­neală bătrîne Grig! Ei, şi ca să nu pierd ideile, că vorbeam des­pre John Brănes­cu, el a venit în seara a­ce­ea după ce peste o su­tă de petrochimişti trecuseră prin faţa cortului meu şi citiseră ce anume cer şi, după ce John Bră­nescu a văzut pe tabela aia că nu cer nimic pentru mine, ci pentru alţii, a venit frumuşel cu o navetă de apă minerală şi una de nu mai ştiu ce răcoritoare. A fost primul om de afaceri care a înţeles ...drumul!De asta, sar uneori şi pun căcat pe botul lui Năstase de la Căteasca primarul şi al altor pisoi, unii mari oameni de presă fiindcă spre deosebire de ei cum necum am pus la drum pentru oameni din ade­văr şi dreptate. Mă scuzaţi. Închei frumos jur­nalul de azi cu o fotografie în care sunt doi tineri care au făcut cununia civilă. Poza e făcută de Huţanu nostru care ne-a scris în mail nu­mele copiilor. Mirele se numeşte Cristi iar mireasa Aniţa. El cîntă la clape, (la Angi) cu conservator, ta­len­tat ca şi tatăl lui, un mare sa­xofonist, membru în formaţia Doi­na Argeşului. Mirea­sa e vio­lonis­tă şi, credem noi, un bun pe­da­gog. Bravo copii! Casă de Pia­tră! Mi-e dor de România de altă­dată, dar şi de cea de azi. Zi­lele tre­cu­te am locuit în Ro­mâ­nia lui Ga­briel de la Românii au talent, un pic ieri pînă să ajung la Arma­nas­chi, am locuit în Ro­mâ­nia Andrei cu vocea ei de aur. Îmi tot doresc să facem cumva îm­preună lucruri înalte ca atunci cînd ne uităm în oglindă, prin lu­crurile bune făcute să îl putem vedea pe Domnul! Bu­curie vă dorim! Şi că veni vor­ba de jurnal stelar, iată do­uă foto­grafii de de­mult din expe­rienţa Pa­kis­tan, despre care unii amici au comen­tat că nu a existat, o poză cu ade­văraţii prie­teni John şi Ar­manas­chi iar cea­laltă, în a­vion a­lă­turi de un tînăr medic pe atunci la Ex­tensiv Cra­io­va care mergea în Emirate la Anghel Ior­dănescu, nu ştiu ce e­chipă an­tre­na şi nici nu mai ştiu cum îl che­ma pe tînărul medic. Reţin însă că şi el zbura atunci, ca şi mine, pentru prima da­tă în viaţă.


Cu ani în urmă, alături de medicul
echipei de fotbal Extensiv Craiova.
Poză făcută
în avionul care avea să facă escala la Larnaka
iar apoi în Dubai

și de acolo spre Karaci în Pakistan

in fotografie medicul echipei extensiv craiova la vremea aceea si florian silisteanu