joi, 6 septembrie 2012

Cu praştia-n vrãbii/ succes gabriel/ cronica de carte proze scurte de sezon

Succes Gabriel!

Iată că se poate: În urma apelului nostru, Ducele de Albota a demonstrat încă o dată că nu s-a schimbat, că a rămas acelaşi om de mare bun-simţ, şi iată, a fost primul care a sărit în ajutorul micuţului Gabriel, pe care noi l-am descoperit şi pe care, mai apoi, PROTV l-a făcut vedetă la Românii au talent

De la stînga la dreapta: domnul Şte­fănescu, tatăl lui Gabriel, care mai are încă opt fraţi, Florian Silişteanu, iniţia­torul acestui gest de a ajuta, Ion Dumi­tru - Ducele de Albota, primarul comu­nei cu acelaşi nume, cel care, după ce l-am sunat la prima oră a dimineţii, po­ves­tindu-i despre subiectul nostru, a reacţionat imediat, spunîndu-ne să ve­nim urgent la primarie pentru că el, Ion Dumitru, este onorat să dea o mînă de ajutor acestui copil care a emoţionat o Românie, uneori întreagă. Iar, în mijloc, în tricou galben este Gabriel personajul nostru, care a primit cei 360 de lei de la primarul de Albota, bani pe care imediat i-a dus la Şcoala Populară de Arte condusă de doamna Gabriela Pendiuc, bani care îi dau posibilitatea lui Gabriel să urmeze primul an al acestei şcoli, la secţiunea nai.

5 mai, ora 13.20 minute, Şcoala Populară de Artă, momentul în care domnul Ştefănescu plăteşte taxa pe un an de zile

Proze scurte de sezon

Cred că atunci cînd eram mic, îmi doream să devin cireş. Şi azi, simt cum, printre ramurile încărcate ale literaturii contemporane, adie închipuirea mea de a deveni. Dar stau cuminte la rînd, alţii sunt în măsură.


Ca şi posesorul acestui cufăr uriaş ţintuit cu alamă şi boran­gicul fierului, găsit de unezi pe uliţa mare a acestui destin de patrie. Sînt curios ce ascunde! Aud tropot de cai, aud clinchetul paharelor de epocă din care sorb rînd pe rînd politicienii. Ce o­travă de viaţă, ce măslin altoit să mai fie şi asta. Aplec în stînga şi în dreapta acestui cufăr bine în­cuiat pe ale cărui muchii scrie ur­gent şi fulgerător numele lui George Rizescu. Ei, aş, Salva­che şi toate neamurile lui, pe unde-mi sînteţi? Proze scurte de sezon editate de Paralela 45 în colecţia Conexiuni, iată ce ascunde acest cufăr: o carte fru­moasă şi lin curgătoare, citind de parcă pe Streaşina Domnului se întîmplă în sfîrşit cineva. Aşa deschizînd un pic dinspre acest cufăr, am lăsat în oglinda pe ca­re îl vedem uneori pe Domnul am lăsat să devină slobod... Gică. Singurul armăsar pursîn­ge din sărăcia acestui neam, pe care George Rizescu l-a prăsit întru demnitate. Gică are stăpîn, iar acesta la rîndu-i, are familie are, adică, ţară şi inimă. Cînd era să se lase amurgul prin gau­ra cheilor acestor minuni, numai ce apare la poartă perceptorul primarul din timpanul căruia răsună şi acum neputinţa. Bre­ee ce daimon şi această închi­puire de om! Şi ăla, primarul, îl vrea pe Gică un fel de cal la trăsură, cum şi pe noi unii, un fel de a striga. Citiţi cartea Proze scurte de sezon scrisă de Geor­ge Rizescu. Ştiţi... omul ăsta are înălţimea poporului chinez, adi­că e liber de cratimă şi iubitor de li­ber­tate. Iată am nechezat o cro­ni­că de carte, fiindcă în cufărul litera­turii române şi-a mai găsit loc opera unui scriitor de excep­ţie!

Au participat la lansare, printre alţii, domnii: Nicolae O­prea, preşedintele USR filiala Argeş, Augustin Doman, talentat prozator român, Marin Ioniţă inconfundabil şi to­tal de omenie, Gheorghe Frangulea, încercător şi învîr­titor de bine şi înalt al editurii Pământul, poetul Florian Stanciu al nostru şi al dumneavoastră, Nic Petrescu epi­gramistul, Simona lui Fusaru împărăteasa, Mihail Ghi­ţescu dinspre lume, Sorin Durdun fratele cîmpu­lun­gului de zăpadă, Ion Toma Ionescu din liniştea, Cons­tantin Samoilă cel mare, Alora Albulescu de drag, Mir­cea Bîrsilă cel neîntâlnind, Vali Uruc din ape şi alţi minunaţi. Bună ziua!