miercuri, 3 octombrie 2012

Proastele şi miliţienii

Cu praştia-n vrãbiiImprimareE-mail
joi, 04 octombrie 2012

Cu praştia-n vrãbii

- de Silişteanu -

(Știri pe scurt, de folos,  viațã lungã şi PAMFLET )

Proastele şi miliţienii

Proastele sînt persoane care au buletin unul cu copertă frumoa­să pe care îl înmoaie în apă pentru a se putea hrăni cînd vin în vizită la ele miliţieni şi şmecheri de pe la Rutiera Piteşti. Proastele pot deveni secretare, pot deveni ziariste, pot deveni orice şi, tocmai de aceea, în ţara asta nu se va schimba ni­cio­­dată nimic. Citesc că unul de prin presă, mare ziarist, Florin Pa­ras­chi­­vescu, e la mititica pentru şan­­taj. Pes­te jumătate din presa ar­ge­şeană ar trebui să înfunde puşcă­riile. Bă, beliţilor, nu mai puneţi de­ontologia înaintea icoanei că se cu­tremură Apostolii. Cu toate a­ces­tea, cu toa­te că proastele şi mi­li­ţienii împre­u­nă cu cîţiva şme­che­­raşi au format un partid, cu toate acestea, Ro­mâ­nia se face uneori fru­moasă ca o primăvară ai cărei ghi­o­cei nu sînt striviţi de bocancul mîrlăniei care caracterizează în mare parte a­cest popor.
Mai aflu că s-au re­voltat nişte poliţişti şi că mulţimea de oa­meni, care a asistat la şme­cheria pe o roată a papa­ga­lului ăla în faţă la Prefectură, care a fost la un pas să nenorocească oameni nevino­vaţi, era o adună­tu­ră de ne­buni. Băi băieţi, ce tupeu a­veţi! Pe de altă parte, ieri am înveselit din ini­ma zilei pentru că m-am trezit cu Cristian de la imo­biliară, vărul doam­nei Mari, care m-a chemat să-mi prezinte pe cine­va. Era domnul Hiru, din Domneşti, care ne a­nun­ţă că pe 13 octom­brie la Domneşti se pune la cale o mani­festare gro­zavă în care se petrec lucruri mi­nunate. O sărbă­toare pen­tru fer­mieri, o zi în care vin să ne arate lucruri mari oameni gos­podari. Dar ţinem la curent lu­mea din vre­me. Să trăiţi bine! Vorba unui om!