miercuri, 18 ianuarie 2012

Despre respect

Despre respect

Respectul nu este a­cela cînd tu, ca zia­rist l-ai lăudat neîncetat pe Con­stantin Nicolescu, şi, imediat cum ai primit un contract de pu­bli­ci­tate, îl pupi pe Mircea An­drei. Ci­ne trădează o dată o face şi a do­ua oară. Cine trădează astfel trădează omul, poporul.Nu e respect nici cînd te dai jos dintr-un merţan nou-nouţ, la 21 de ani, fără să ai un ser­vi­ciu, fără să ştii să faci ceva, dar, cu fularul pe ochi, mergi şi a­run­ci cu foc, cu piatră şi cuţit şi eşti prins cu droguri. Nu e respect să te dai viteaz, să crezi că poţi de­veni dizident azi, cu o sută de par­tide, cu voia deschisă de a striga orice şi ori­cînd, atîta vre­me cît ai la înde­mînă votul.

Nu cred că e respect să faci parte dintre mii de so­cietăţi comerciale şi să nu fii plă­tit niciodată împo­zite. Traian Bă­sescu poate că nu este un pre­şedinte bun şi iată au ieşit în stradă cîţiva oa­meni. Va fi pus în locul lui Crin An­tonescu. Vor ieşi poimîine în stradă să-l huiduie oamenii lui Băse. Poimîine va fi preşedinte Victor Ponta. Vor ieşi în stradă ceilalţi. Şi tot aşa. Nu e respect ca tu, om de televiziune, să spui că huliganii sînt puşi de preşe­dinte. Nu e respect nici să de­făimezi revoluţionarii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie a­lungate dintre ei potăile care au plătit pentru un titlu, precum şi cei care au vîndut. Nu cred că e respect nici acela în care tipa aia cu numărătoarea voturilor, Ro­ber­ta Anastase, a batjocorit. Nu, fraţilor, nu e respect ca, în plină de­mocraţie, să dai cu pumnul, cu piatra, cu minciuna. Ieri seară am fost la un supermarket. Unul cu un Logan parcase de-a curme­­zişul maşina, ocupînd două lo­curi. Asta e în mare parte Ro­mânia zilelor noastre. Cînd vom parca civilizat, cînd bătrînii nu vor mai fi şicanaţi, cînd fiecare dintre noi va merge la muncă, atunci cînd fiecare dintre noi ne vom plăti dările, cînd vom scrie la ziar şi vom spune la televizor exact ce se întîmplă şi nu vom mai manipula, abia atunci vom avea şi salarii, şi pensii, şi mai puţină ură în suflet. Mi-am per­mis să scriu aceste rînduri ca u­nul care în 1989 l-a adus în faţa Revoluţiei pe fostul şef al In­ternelor pe Argeş, ca unul care nu şi-a văzut familia 28 de zile şi atîtea altele. Mă şi umflă rîsul ca zilele trecute să fi mers unul la comisarul șef, Dan Nicolae (un profesionist desăvîrșit) , comandantul poliției Argeș şi să-l convingă să se predea. Azi, ca să devii disi­dent, nu ai nevoie decît de un singur lucru.

De lipsă de res­pect... faţă de tine, pur şi simplu, şi apoi, dacă ai vreun Dum­ne­zeu, şi de ceilalţi.