joi, 2 iulie 2009

Un grandios concurs muzical un festival international de muzica Nova Latinitas cu trofeu in valoare de 3000 de euro...inscrieri pana pe 15 iulie

Prietena mea poeta Silvia Caloianu a pus la cale un proiect interesant. Dacă eşti talentat dacă vrei să devii cineva dacă doreşti să laşi în urmă parfumul gloriei nu sta pe gânduri şi porneşte la drum!

Festival-Concurs Internaţional de Muzică “Nova Latinitas”,
Eveniment artistic televizat, cu periodicitate anuală,
29 - 31 august, Chişinău

Obiectiv: evidenţierea şi promovarea tinerei elite muzicale, trezirea interesului - formarea şi menţinerea acestuia - pentru cântecul în limbile de provenienţă latină (mai cu seamă, pentru limba de acasă, deseori ignorată, nejustificat, de către interpreţii nativi ai ţărilor de sorginte latină).
Organizator: “Nova Latinitas”, Asociaţia Axial TV, în parteneriat cu Honestas Studio TV (str. Anton Pan- 4, Chişinău, Republica Moldova).

REGULAMENT

I. Date generale

Secţiuni:
1) clasică
2) creaţie-primă audiţie
3) muzică uşoară
4) trupe

Categorii de vârstă:
1) 7-13
2) 14-20
3) 21-35

Etape:
1) Preselecţie (în baza dosarelor, 1-3 august)
2) Semifinală
3) Finală

Jurizare
- Pentru fiece etapă a concursului, organizatorul va desemna o nouă componenţă a echipei de jurizare - inclusiv preşedintele -, constituită din 13-15 membri: compozitori, muzicologi, stilişti, coregrafi, interpreţi consacraţi, asistenţi lingvistici, jurnalişti, realizatori / producători tv / radio, personalităţi ale culturii.
- Criterii de apreciere: muzicalitatea, sensibilitatea artistică, ţinuta scenică, originalitatea prestaţiei, forţa de comunicare afectivă.
- Notarea se va face de către fiecare membru al juriului, pe un formular special, imediat după interpretarea piesei în concurs.
- La finele fiecărei secţiuni, imediat, se vor închide într-un plic toate formularele, până la întocmirea rezultatelor finale.
- Deciziile juriului sunt de necontestat.

Premii:
- Trofeul festivalului - „Lupoaica de Aur (Lupa Capitolina)”, 3000 euro
- Trofee - de argint / de bronz – pot fi decernate şi în cadrul fiecărei secţiuni (pe lângă preimii).
- Premiul I - 700 euro
- Premiul II - 500 euro
- Premiul III- 300 euro
(În funcţie de situaţie, valoarea premiilor poate creşte, poate fi împăţită.)
- Premii Speciale, Menţiuni, Cadouri (vom reveni cu amănunte).
- Fiecărui concurent i se va înmâna câte o diploma de participare.
- În cadrul secţiunii Creaţie-primă audiţie, premiile se vor distribui în proporţia respectivă: 40 % - compozitor, 20 % - textier, 10 % - orchestrator, 30 % - interpret.

II. Desfăşurarea Concursului

1) Preselecţie
Preselecţia se va face în baza materialelor depuse de către fiece concurent. De aceasta se va ocupa o componenţă specială a juriului desemnat de către organizator.
2) Semifinală
- Concurenţii vor interpreta una dintre cele două piese muzicale (la alegere), fiind repartizaţi în funcţie de regia spectacolului televizat. O altă componenţă a juriului, desemnat de către organizator, va decide care dintre ei vor evolua în finală: maximum 12 concurenţi, pentru fiece categorie de vârstă, a fiecărei secţiuni.
- Organizatorii – asigurând conducerea festivalului – are dreptul de a mări sau micşora numărul de participanţi la etapa finală, în raport cu rezultatele preselecţiei.
- Organizatorii îşi mai rezervă şi dreptul de a selecta suplimentar 4 concurenţi, pentru etapa finală, în virtutea unor succese ştiute ale lor, înregistrate la alte concursuri de muzică.
- Numărul de creaţii în primă audiţie pentru finală se va stabili de către organizator, în funcţie de parametrii spectacolului televizat.
3) Finală
De asemenea, se va desfăşura sub formă de spectacol televizat, concurenţii intrând în scenă conform regiei tv.
4) Gala
- Recitalul invitaţilor.
- Acordarea premiilor, recitalul premianţilor.


III. Condiţii de participare

1) Se pot înscrie la concurs solişti, grupuri vocale şi grupuri vocal-instrumentale (maximum 6 persoane în scenă), cuprinşi între vârstele 7 şi 35 ani.
2) Fiece concurent va vor interpreta câte două piese muzicale: una, în limba ţării sale (dacă aceasta e de sorginte latină), alta – în orice limbă de provenienţă latină. (Concurenţii altor ţări – a căror limbă nu provine din latină – vor prezenta cele două piese în două limbi diferite, de provenienţă laină.) De dorit, o piesă lentă şi una dinamică.
3) Piesele muzicale prezentate în concurs pot avea maximum 4 minute.
4) Concursul se va desfăşura în formula voce şi negativ, pentru solişti şi grupuri vocale (nu se admit voci înregistrate), iar în cazul grupurilor vocal instrumentale – pe viu, absolut.
5) Negativele nu vor conţine dublajul vocal sau instrumental.
6) Susţinerea artistică:
- Soliştii vocali pot evolua în concurs alături de susţinerea artistică pe care o cred necesară (dansatori, instrumentişti, susţinere vocală), pe cont propriu, cu acordul organizatorului).
7) Pentru secţiunea Creaţie-primă audiţie:
- Condiţia de bază – absolută primă audiţie, în ziua concursului. La orice etapă a festivalului, dacă se află contrariul, piesa muzicală este eliminată din concurs.
- Un creator poate prezenta mai multe piese (dance, hip-hop, pop, pop-rock, soft-rock, balada, R&B, etc.), dar - în diverse interpretări.
- Datele de identificare ale autorilor nu se vor lăsa în dosar sub nicio formă: acestea le vom afla, ca să le facem publice, numai în cazul în care piesa va fi remarcată de către juriu, pentru a fi premiată.
- În cazul acuzaţiilor de plagiat, nici organizatorul, nici juriul nu îşi asumă vreo responsabilitate, fiind responsabil de aceasta numia autorul.
8) Vor fi acceptaţi în semifinală doar concurenţii care vor respecta toate condiţiile regulamentului.
9) Taxa de înscriere pentru toţi concurenţii, atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotarele acesteia - 100 euro (trupe – 200 euro), taxă nerambursabilă.
10) Concurenţii suportă cheltuielile de transport.
11) Organizatorii îşi asumă obligaţia de a se ocupa de cazarea şi masa concurenţilor, ceea ce se referă şi la însoţitorii lor – anunţaţi până la 15 iulie - pentru o plată modică (coordonare: nova.latinitas@gmail.com).

IV. Înscrierea

Până la 15 iulie, pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune la sediul Honestas Studio Tv (str. Anton Pan, 4, of. 1013, Chişinău) sau vor expedia prin poştă, într-un plic sigilat, cu destinaţia “Asociaţia Axial tv, Pentru Festivalul Înternaţional de Muzică Nova Latinitas”, cod poştal 2012, post restant, Chişinău, Republica Moldova:
- pozitivele şi negativele celor două piese muzicale pentru concurs, pe suport CD, pe care să fie şi datele privind titularii dreptului de autor: compozitor, textier etc. (Negativele trebuie să ajungă în adresa organizatorilor nu mai târziu de 15 august - dacă nu e posibil chiar la înscriere –, concurenţii trebuind să aibă asupra lor, obligatoriu, şi negative de rezervă, pe suport MD sau CD.)
- textele pieselor muzicale, în 7 exemplare
- trei fotografii artistice, pe suport electronic jpeg 300dpi
- mapa cu materiale promoţionale, printre care – obligatoriu – un videoclip sau alte filmări care să îl reprezinte, pe suport DVD (nu li se cere acest lucru celor care au evoluat în cadrul proiectului Casino Muzical sau în alte emisiuni tv ale studioului Honestas).
- formularul de înscriere
- copia după buletin /carte de identitate / paşaport
- copia după chitanţa de achitare a taxei de înscriere 100 euro (trupe – 200 euro), taxă nerambursabilă, virată în contul Axial TV: 222400000100901 (lei md, cursul Băncii Naţionale R. Moldova, în ziua viramentului).
Candidaţii de peste hotare se pot folosi, pentru încriere, de poşta electronica (nova.latinitas@gmail.com).
- Materialele din dosarul de înscriere nu sunt returnabile .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu