vineri, 25 noiembrie 2011

După ce te naşti liber, taci! Îl laşi pe Dumnezeu să vorbească

După ce te naşti liber, taci!

Îl laşi pe Dumnezeu să vorbească

De parcă nu era de a­juns, joi seară, am mai murit o dată. La lansa­rea acvariului a cărui a­pă are semnătura fostu­lui ministru de Interne Doru Viorel Ursu. Car­tea este, ca scriitură, un document mai mult de­cît important.

 Se vor mai limpezi poate apele şi aşa, după părerea mea, tulburi pentru totdeauna. Cel mai cu e­moţie însă este cînd în prezidiu îl văd pe colonelul Dinu, care prin optzeci şi opt cred, într-o seară, la terasa de la Argeşul, unde, după serviciu, stăteam la o şuetă, la o bere cu Ion Durac - Dumnezeu să-l odihnească! - cu Laura Caradi­ma, cu Aurel Sibiceanu, actorul Mi­hai Nistor, actriţa Tudoriţa Po­pescu şi alţii. S-a oprit exact la mine, să mă întrebe de unde am blugii şi de ce stau picior peste picior. Nu m-am putut apăra, nu am ştiut să răspund, au făcut asta ceilalţi. M-am gîndit că, atunci, du­pă ce te naşti liber, taci! Taci şi îl laşi pe Dumnezeu să vorbească în locul tău. Tot la această lansa­re i-am auzit pe mulţi vorbind urît despre revoluţionari. N-aş vrea să fiu înţeles greşit. Orice sistem are nevoie de securitate. Orice ţară are acest mijloc şi e bine că este aşa, fiindcă printre oameni se află multe animale. De acord că prin­tre revoluţionari s-au strecurat o grămadă de impostori. Şi aici, în Argeş, dacă este să te iei după numărul lor, al revoluţionarilor, ai impresia că a fost măcel. Ar mai trebui înţeles faptul că Luptător în Revoluţie nu e tot una cu unul care a fost atins de glonţ pe stradă. Acesta merită respect, merită totul, dar nu are a face cu unul im­plicat. La Revoluţie, mulţi au fost vi­zitatori. Veneau, strigau, spăr­geau şi furau pe rupte (aici atinge foarte bine Doru Viorel Ursu cîte­va momente). Ca unul care nu am trecut pe acasă 36 de zile, îmi permit luxul de a spune lucrurilor pe nume, ca întotdeauna, cu tot de­ranjul care urmează. Am un do­sar destul de voluminos în urma anchetei primului procuror militar al României. Mai sînt şi alţii în ţara asta care merită RESPECT! Îmi aduc aminte şi acum de Răducu şi de foarte mulţi alţii care au stat la uşă să aştepte să intre în discu­ţiile care nu mai conteneau în in­terior cu Doru Pop, care a avut ma­rea înţelepciune şi el, şi cîţiva alţii, foarte puţini la număr, cărora ar trebui să ni se poarte respect. Dar asta nu mai contează. Tot ce contează este că atunci nu am făcut nimic pentru ca un regim să răsplătească în vreun fel. Faptul că s-au tăiat indemnizaţiile, asta e foarte bine, dacă numai în acest fel trebuie să separăm din nou grîul de neghină. Să o luăm de la capăt. Dar încotro? Datorită no­uă, celor cîţiva, de-a lungul tim­pului, oame­nii şi-au schimbat viaţa. Unii învă­ţînd să respecte munca şi mintea celuilalt, alţii profitînd mi­şeleşte de slăbiciunea şi superfi­cialitatea celorlalţi, începînd furtul cel mare pe toate planurile: fa­brici, uzine, prin tot felul de in­ginerii, astfel încît azi nici măcar nu poţi să visezi să le mai arăţi obrazul, fiindcă imediat îţi rîd în nas. Să­rind de la una la alta, dacă aş fi fost în locul celor care s-au gîndit să răsplătească în vreun fel cu­rajul unor oameni, nu le-aş fi dat indemnizaţia decît celor care ar fi avut, indiferent unde, un ser­viciu, fiindcă o răsplată este o o­noare şi nu un ajutor. Mă uitam, joi, la a­ceas­tă lansare, pe feţele celor pre­­zenţi, mulţi dintre ei ju­cînd un rol important în mecanis­mul aces­­tei societăţi bolnave. O singură scînteie ar fi aprins din nou altă revoltă, o revoltă împo­triva celor­lalţi, iar după aceea a celorlalţi împotriva celorlalţi şi tot aşa. În timp ce se desfăşura ac­ţiunea a­cestei lansări, răsfoiam prin minte pagini din istotia aces­tui popor. În toate ocaziile, fie răz­boaie, fie alte evenimente, s-a trădat. În pro­por­ţie de 80 la sută, un popor de curve, care te vinde cum cineva dă mai mult, care te vinde cum cineva obţine o lici­taţie, urcînd pe soclu minciuna, care te vinde imediat cum nu îi mai eşti de fo­los, care se spală pe mîini imediat ce i-ai încărcat portbagajul, care nu are curajul pe loc să strige ne­regula, ci stă după perdea, să vadă cum bate vîntul, şi după ce vîntul stă, să iasă cu balele curgînd, să-l pupe în cur pe cîş­tigător, care a lins blidul băncilor de sute de mii de euro pe pile, care a făcut pe ne­curatu’ în patru să nu plătească impozite ca să poată parca în garaj încă un Ferrari, care... Slavă Domnului că totuşi un echilibru se întrevede! Este balanţa în care fiecare dintre noi vrea să ocupe un taler. Din fericire, pe unul din­tre ele se află DEMNITATEA şi, pentru că se a­flă, iată că, uşor-uşor, şmecherii, evazioniştii, pu­tu­roşii au început să umple celulele puşcăriilor. U­şor-uşor se mai aeriseşte. Ieri, l-am întrebat pe un amic cam cît crede că va dura această încer­ca­re de cură­ţenie, fiindcă am im­presia că viaţa acestei idei va fi scurtă. Mi-a spus omul meu că nu se va întrerupe şi că această ope­raţiune va fi ca în Italia, cînd, în sfîr­şit, procuratura a fost lăsată să-şi facă treaba.

Se poate trăi şi frumos în ţara asta, dar numai a­tunci cînd ne vom putem uita în oglindă, în ciobul ăsta micuţ de Românie! Aşa să ne ajute Domnul!